събота, 7 юли 2012 г.

Как се измислят ритуалите?

Доста често ми пишат с молба да измисля или изработя ритуал за нещо си. Тъй като нашите ритуали, повечето от които са проверени с векове, са ни предадени от учители, то ние не измисляме нещо ново, а много дълбоко претърсваме тетрадките със записки със цел да намерим нещо подходящо или то да се използва като основа. Именно това ни различава от други, които нямат тези познания и са принудени да измислят "топлата вода" с повече от съмнителен успех.

Нов ритуал се съставя по две прични. Едната е, че е необходимо да се реши някакъв изключително специфичен проблем, нерешим с помощта на съществуващите знания. Втората се явява като доброволен принос в магията.

Ето какъв е процесът за съставяне на работещ ритуал - то ест обред след изпълнение, на който ще има търсения резултат.

Очертава се целта на ритуала и започва един вид мислене. Даже не е мислене, заселване на идея дълбоко в мозъка. През следващи 2-3 месеца в главата възникват мисли, свързани с този ритуал като последователности от думи или образи от действия, които се запаметяват или се записват. 

В момента, в който "картинката е сглобена", тя се подлага на проверка като мислено обиграване на цялото действие и най-възможните резултати. Изчистват се излишните неща и се предлага на колеги за наработване на сила. Тоест всеки от майсторите, притежаващ тази тайна магическа сила, при изпълнение на този ритуал му предава с част от нея (включва обреда в егрегора). В противен случай целият обред ще остане само като набор от думи и телодвижения. 

След като е зареден със силата и носи необходимия за постигане на целта резултат, той остава в набора на инструменти на майсторите, имали допир с него и повече не се разпространява с изключение на хора, които са вързани към същата група, каквито са учениците. В противен случай обредът губи силата и цялото занимание се превръща в загуба на време и сили.

След 2-3 поколения ритуала придобива собствената си сила и може да работи при всеки, а не само при тези с явно изразени способности.