Любовно чародейство. Част II

Втора част на ритуали за решаване на проблеми в любовната сфера като подчиняване, събиране, обвързване и разделяне.

Цена: 250 €

Разпостранява се само по електронен начин в PDF формат.

Заявки за придобиване се приемат на tradicionnamagia@gmail.com

Ритуали включени в сборник:


Укротяване на зъл мъж

Този ритуал е с насока подчиняване на нервни комлексари стигащи до домашно насилие. По принцип в подобни ситуации препоръчва се смъртоносно въздействие, но да не стигаме до крайности.
Прочетете още »

Любовно проклятие

Както веднъж споменах и винаги ще повтарям - 99% от поръчките за любовната магия са със цел да се върне обектът и то не заради любов, а по причина накърени чувства или със цел отмъщаване. Няма смисъл и не се търсят чувствата от жертвата, а само той да страда от любовната мъка при разделяне. По тази причина аз повече от препоръчвам да се ползва това проклятие вместо лиготии искани от клиенти.
Прочетете още »

Брачен ритуал

Целта на този ритуал е ясна от самото му название - да докара жертвата до брак с поръчител.

Необходимо е да намерите старо гробище, желателно да е изоставено и да няма нови погребения на наго. Ако трябва отидете в друг град или село или подкупете охрана на някое от затворените.
Прочетете още »

Разделяне с гнездо

Както се знае, църковното венчаване извършено от някой познаващ занаята си отче и в добро място дава един вид защита върху двойката. Този ритуал цели да се раздели двойка която е преминала този църковен обред.
Прочетете още »