За нас


Ние се занимаваме с магия и не сме религиозни лица, проповядващи нравоучения за духовно наказание. На всички онези, които биха ни обвинили в природата на нашите действия ще отговорим, че ако целта оправдава средствата, то не бива да има граници за нейното постигане. Дори това да значи и използването на практики, определяни като черни и вредоносни. Нашата философия е, че ако човек не се защитава и бори за сполуката си сам, никой друг няма да му помогне. А магията, наричана черна или бяла е просто познание, което може да помага в живота на всеки.

Някой от вас биха ни обвинили за това, че обучението е платено. Отговорът е съвсем прост. За да получиш нещо стойностно, не само трябва да си готов да платиш определена цена. На самите нас ни е отнело дълго време, усилия и дори финансови средства за да съберем и изследваме подобна информация. И най-вече всичко което предлагаме се използва в собствената ни практиката. Ритуалите и методиките идват от опитни практици или така наречените майстори и знахари предали ни редки и ценни обреди. Някой от тях са завещани от стари хора, които вече не са измежду живите и предавани с обещанието, че ще се съхраняват в строга тайна.

Добрият опит и способността да владееш съдбата си се постигат с течение на времето в комбинацията с точното познание, упоритост и постоянство. Истинското познание е свързано с извървяването на дълъг път, а малцина са призваните да вървят по него. Вие може да сте един от тях.