неделя, 3 март 2013 г.

Отсичане от рода

Родовата връзка възниква между кръвните роднини и се проявява като енергийно наследяване от по-възрастен към по-млад.

В редица случаи тя се явява като родова защита и трябва да бъде премахната от обекта, преди да се нанесе върху него необходимото въздействие. Същото се ползва и при разваляне на родово проклятие, за да бъде изолиран клиента от рода и да се прекъсне предаването на негатив от него.
За целта трябва да отидете на гробище и да намерите два гроба един до друг с имената на обекта на въздействие и негов роднина и да застанете между тях, да забиете в тях ножове, съответстващи на рождените им дни и да кажете:

"Отсичам раб (име) от рода му за ...."