събота, 7 юли 2012 г.

Диагностика на процеса

Много често е необходимо в процеса на развитие на въздействието да се определи до къде са стигнали нещата и как върви. Когато няма пряк контакт със жертвата и човек не притежава способността да "види", може да се използва ритуал за вещи сънища и чрез сън да се получат отговорите на въпросите като какво мисли човек, какво крие и как смята да постъпи.

Разбърквайки с ножа eдно въгленче във водата, на ум трябва да кажете следното:

"Ти, гарване мъдър, аз (име) обръщам се към теб и се кланям до земята. Както ти всичко знаеш, виждаш и помниш, така и .... "

След което се изпива водата и веднага се заспива.


За тези, които предполагат, че имат способности сами могат да извършат ритуала и да се справят както с него така и с евентуални последствия, предлагаме да се сдобият с пълния ритуал и инструкциите към него като част от сборника "Третото Око".