вторник, 10 юли 2012 г.

Какво е магията за вас?

Поне за мен това е тя да продължава да съществува в този свят, да я преумножа, да я направя по-силна, използвайки моите вродени способности. Знанието и опитът, което съм поел от моите учители да бъдат предадени на достойни, магията да бъде вечна.

След време всеки практикуващ разбира, че той е само едно малко зърно във вечното и е определен да носи дадените му от сила висша справедливост като способността да определя съдбите на други хора и техния живот. Никога не бива да се забравя за това!

Всеки път, минавайки на по-горно ниво на опознаване себе си и света, мъчейки се от болка и лишавания, си задаваш въпрос, за какво ти е това? И всеки път, намирайки отговора, израстваш и отговорът е - това е моят живот! Що е то магия? За това знаят само магове, дефиницията е само дума, а магията е тежка, всекидневна, задължителна работа в продължение на години, но заедно с това е и голямата награда за поколенията.