неделя, 29 юли 2012 г.

Наказание на неблагодарника

На всеки може да се случи да не получи нищо в отговор на оказана услуга или даже да бъде обиден заедно с това. Аз съм привърженик на идеята, че подобни хора трябва да се наказват без колебание и без да се чака, че от някъде ще дойде някаква справедливост като възмездие.

Към края на деня трябва да отидете на безлюдно място, където предварително сте подготвили дърва за огън. При смрачаване запалете огън, седнете до него и се съсредоточете върху пламъците. От време на време трябва да затваряте очите за да не ги претоварите. През цялото време произнасяйте следното:

"Както ти, (име), по света ходиш, не сееш, не жънеш, а взимаш и не връщаш. Така и като си лапнал и в гърло да ти е спряло и не можеш ...."

По изгрев огнището трябва да се изгаси с определено изречение.


За тези, които предполагат, че имат способности сами могат да извършат ритуала и да се справят както с него така и с евентуални последствия, предлагаме да се сдобият с пълния ритуал и инструкциите към него като част от сборника  "Черната направа".