Третото Око

Няколко интересни ритуали за предизвикване на вещи сънища и гледане предназначени за удовлетворяване както на човешкото любопитство относно бъдеще и минало така и диагностика на въздействията за практикуващи, плюс  методика за трениране на ясновидство.

Цена: 200 €

Разпостранява се само по електронен път в PDF формат.

Относно придобиване на сборника се обръщайте на tradicionnamagia@gmail.com.

Ритуали включени в този сборник:

Общуване с мъртвите

Съществуват периоди в живота когато не знаете как трябва да постъпите в една или друга ситуация, а ясновидство като най-съвършенната форма на интуитивно възприятие на бъдеще и минало не е достъпно. За тази цел може да се използва обращения към мъртвите и да се получат отговори чрез вещи сънища.
Прочетете още »

Гледане на вода

За ритуалът ще ви потрябва чиста вода: изворна, речна или от кладенец. Тя трябва да е с природен произход, а не бутилирана или водопроводна. Всякакво химично или органично замърсяване на водата е не допустимо.
Прочетете още »

Диагностика на процеса

Много често е необходимо в процеса на развитие на въздействие да се определи до къде са стигнали нещата и как върви. Когато няма пряк контакт със жертвата и човек не притежава способността да "види", може да се използва ритуал за вещи сънища и чрез сън да се получат отговорите на въпросите като какво мисли човек, какво крие и как смята да постъпи.
Прочетете още »

За вещи сънища

Предполагам, че никой няма проблеми да се сдобие с един стар ръждясал нож в хамбара или барака на село. В идеалния случай такъв нож трябва да бъде самостоятелно открит някъде на природа или в скрап, но вероятността за това клони към нула и по тази причина ще ползваме някой стар и дълго време неупотребяван.
Прочетете още »

Диагностика на въздействие

От точността на диагностика зависи ефективността на въздействие и винаги като първо се явява опредление на присътствие на външното въздействие върху човека. Ясновидство е бесполезно в случай на добре свършена работа която е покрита със защита. В този случай могат да се ползват сънищата и специално този ритуал.
Прочетете още »

Издирване на вредител

Всеки един от нас притежава не само дух - “помощник”, но и дух - “вредител”. Неговата задача е по всякакъв начин да пречи и вреди на човека във всичките му начинания. В христианството тази “същност” най-често се нарича бес. Няма значение как ще го наричате или възприемате, тъй като от това той няма да изчезне или престане да действа.

Наказание в съня

Враг може да бъде наказан не само с ползване на явни ритуали, физически или енергийни, но и с ползване на света на вещите сънища. За хора със способности това не е сложно, но отнема от енергетиката.
Прочетете още »