Премахване на лошо око

Вземете една кофа изворна вода. Трябва да се излее бавно два пъти върху главата на клиента при непрекъснато повтаряне на заклятието. 

"От планина вода, а от (име) ..... Амин на думите ми."

След това се излива на кръстовище, а кърпата се изгаря на безлюдно място.