Изчистване на обратния удар

Какво се прави, ако все пак сте успели да си навлечете проблеми като следствие на ритуал било то заради собственото си нехайство или недоглеждане в следствие на неправилна диагноза.

Вместо да тичате към погребалната агенция можете да извършите следния елементарен ритуал за изчистване и премахване на негативните последствия.

По обяд отидете в гора и намерете дъб.
Постелете черен плат до него и легнете по гръб с глава към дъба, сложете двете ръце върху дървото и кажете следното:

"Дърво старо, дърво силно. Лежа аз (име) под теб и те моля да ми помогнеш в моя скръб, в моя тъга, в болки на тялото и духа ми. Да излезе всичко ...."

След което в поле се изгаря плата с думите:

"..... Ще избегна аз (име) мор, смърт и всяко друго зло докато реда ми не дойде. Амин."