четвъртък, 28 юни 2012 г.

За вътрешните болести

В понеделник се взема парче развалено месо и върху него 40 пъти се наговаря следното:

"Както ти (име), враг мой си жив, така и болен ще бъдеш. Ето (вид месо) лежи така и ти, (име), като него ще бъдеш...."

Взема се ножа и върху него също 40 пъти се наговаря следното:

"Както ти, нож мой, остър и силен, така и ....."

Ножа се забива със сила в месото. След това месото трябва да се зарови на кръстовище или на гробище.