вторник, 14 май 2013 г.

Укротяване на мъжа с орех

След няколко години брак е вероятно охлаждане на чувствата или липса на сексуалност. За това може да се ползва този ритуал, който цели подновяване на "желанието" и тръпката или укротяване на мъжа при положение, че започва да го избива синдрома на средната възраст.

След гореща баня, пред сън, държейки в лявата ръка орех да се каже спокойно и тихо тринадесет пъти следното:

"Не съм убита, не съм мъртва, не съм в бой победена лежа аз (име), плам и похотта събуждам по мен при милият (име) като любовница на сатаната и съпруга бесова. Бъди като бесов уд ...."

Сутринта да се извърши втората част на ритуала.


 
За тези, които предполагат, че имат способности сами могат да извършат ритуала и да се справят както с него така и с евентуални последствия, предлагаме да се сдобият с пълния ритуал и инструкциите към него като част от сборника "Любовно чародейство".