вторник, 28 май 2013 г.

Изтриване на паметта (склероза)

Когато някой досажда и помни прекалено много, може да се направи това вредоносно въздействие, което цели докарване на склероза. Обикновено се прави върху досаден човек, за да бъде осигурено време, през което се въздейства вредоносно върху него и той да не "пречи".

Трябва да намокрите негова дреха или нещо, което е свързано с него във вода от мъртвец със същото име и в началото да кажете следното:

"Измий се ум ..., паметта ..."

Преди изгрев трябва да извършите втората част на ритуала.