събота, 16 февруари 2013 г.

Обвързване чрез покойник

Този ритуал предизвиква силно сексуално привличане и обвързване на жертвата към изпълнителя.

Трябва да намерите начин в нечетен ден незабележимо да подхвърлите снимката на обекта на въздействие под главата на покойник. Преди това трябва да наговорите върху снимката следното:

"Както вълците елена са гонили, за него са мислили и негово месо за желали, така и (име) след мен да тича, за мен да мисли и желае. Както вълците елена са късали и яли, така и (име) ..."

След което, гледайки лицето на покойника, се казва следното:

"Во име на сатана и змей адов. Да не се изгаси с вода пламък вътрешен и сердечен. Както покойник в ковчега лежи, така и (име) ......."

Трябва да изпълнявате всичко идеално точно защото обреда отнема много сили и последствията при неправилно изпълнение могат да бъдат много трагични.