вторник, 19 февруари 2013 г.

Общуване с мъртвите

Съществуват периоди в живота, когато не знаете как трябва да постъпите в една или друга ситуация, а ясновидство, като най-съвършената форма на интуитивно възприятие на бъдещето и миналото, не е достъпно. За тази цел може да се използва обръщения към мъртвите и да се получат отговори чрез вещи сънища.

Необходимо е да намерите подкова, да се сдобиете с нож с дървена дръжка и керамична кана.

Ритуалът се състои от четири части като последната се изпълнява на пълнолуние.

Седмица пред пълнолуние трябва да заровите подковата (врата към света на мъртвите) в пясък на брега на река като кажете следното:

"Врати железни, към ония свят водещи, да се отворят за мен, който сила знае и притежава! Като пясък ще се промъкна аз (име) в гори тъмни, планини стръмни, пещери скрити ...... "

След това вземете ножа (ключ към вратата) и го оставете в извор за една седмица като преди това наговорите върху него следното:

"Както вода пътя навсякъде си намира и няма за нея затворени пътища, така и аз (име) към всички катинари и ключалки ключ ще намеря. Да се отворят за мен врати ......"

Каната трябва да заровите за една седмица на гробище като кажете следното:

"Цялата сила мъртва, погубваща и страшна в гнева си и благосклонна в милостта си да влезе в тази кана и да се скрие вътре до час ония. А в час ония, нощен, лунния да излезе и да тръгне в гори тъмни, планини стръмни, пещери скрити да търси с мен (име) среща ......"

В деня преди нощта на пълнолуние трябва да съберете трите неща в къщи. И вечерта преди сън поставете подковата с "рогцата" надолу. Вземете ножа и кажете следното:

"Както се отворят врати каменни с ключ железен така и ще отида аз в царство незнайно за живи хора чуждо. Като пясък ще се промъкна аз ...."
След което го сложете с острието под подкова. Оставете каната до леглото ви и кажете следното:

"Ще отида за в гори тъмни, планини стръмни, пещери скрити за да срещна (име на покойника) и да ми отговори той (въпроси) и да пусне обратно ...."

В съня ще ви се яви покойника и отговори на въпросите ви.


За тези, които предполагат, че имат способности сами могат да извършат ритуала и да се справят както с него така и с евентуални последствия, предлагаме да се сдобият с пълния ритуал и инструкциите към него като част от сборника "Третото Око".