четвъртък, 2 август 2012 г.

Магия с използване на кукла

Когато няма достъп към дома на човека или към неговата храна, то може да се извърши ритуал с използването на кукла като образ на човека и чрез нея да се получи необходимия резултат.

Различните ритуали изискват различен материал за направа. В някои случаи се прави с тесто, в някои от дърво, в някои с восък, с глина или клончета на дървета, също има интересни неща, които се правят през зимно време с кукла от сняг.


Безусловно, най-важния момент в този процес е отъждествяването на куклата с човека. За това при нейното изработване в нея се добавя всичко, което има пряка връзка с жертвата, било то нокти, косми, копче от дреха или пепел от снимка.

След като е изработена, тя трябва да бъде наречена.

Ето един пример:

"..... Както ти Слънчице всичко виждаш и от теб, Слънчице, нищо не може да се покрие, така и наричам аз ....."

След което куклата е готова за работа.