понеделник, 19 август 2013 г.

Гледане на вода

За ритуала ще ви трябва чиста вода: изворна, речна или от кладенец. Тя трябва да е с природен произход, а не бутилирана или водопроводна. Всякакво химично или органично замърсяване на водата е недопустимо.

Сдобийте се с дъбово клонче. Отсечете излишните  малки израстъци от него, за да се получи сравнително прав жезъл. Не сваляйте кората от него. Един от краищата направете остър, другият раздвоен, като го цепнете на две и сложите  клин от треска. Самият жезъл трябва да е със средни размери: дължина около 40 см и дебелина 2-3 см.

Ритуалът се базира върху „включването” към езическите природни сили. За да го направите, ще ви потрябва шепа земя, но от „чисто място”. Трябва да е диво, природно място, в което се чувствате комфортно и усещате присъствието на голяма Сила. Разходете се, потърсете, усетете мястото и вземете земята само тогава, когато разберете, че това е тя – ИСТИНСКАТА СИЛА.

За да се „включите” към човека, на когото ще гледате, е необходимо да се намери таково място, асоциацията, с което е важна именно за вас. Възможно е да имате някакви свързани с човека спомени или някакви важни моменти в живота. Например, ако девойка иска да научи нещо за нейното момче, то тя може да отиде на мястото, където са имали среща и да вземе земя от там. По принцип може да се вземе земя и от стъпка. По-удобно е ако имате дреха на човека, за когото ще гледате, защото вещите попиват енергетиката на притежателя си добре и за дълго време, за разлика от снимките. Кичур коса или нокти са идеален вариант – в този случай „включването” е по-бързо заради пряката връзка с физическото тяло.

Необходими неща: вода (врата към другия свят), дъбово клонче (ключ), земя (за връзка със силата) и предмет (снимка, нокти, земя от стъпка) за връзка с обекта. Тъй като вие също участвате в процеса, то трябва да сте в тази верига. Ползвайте ваши косми.

Денят и луната нямат абсолютно никакво значение. Те се избират въз основа на личните предпочитания. Важно е само едно – гледането да се прави в полунощ.

Последователността на действието е следната:
  1. В леген сипвате водата и казвате следното:
    „Вода-царица, божия сестрица, теб заклинам,  със слово вярно, силно заговарям за дело мое тайно и съкровено. Ти ми покажи знайно и незнайно ...”
  2. Слагате предмета за връзка с човека.
  3. Слагате връзката с вас.
  4. Сипвате земята за контакт със Силата.
  5. Затваряте очи и започвате с острият край на жезъла да бъркате вода. При гледане за миналото – обратно на часовниковата стрелка, а за бъдещето - по посока на часовниковата стрелка. През  това време казвате следното:
    „Водите тъмни, водите бързи, вие носете ме в страна полунощна. В тази страна има поле безкрайно, а в поле то стои дърво, клоните му са във висините, коренът - в дълбокото ...”
След  което отворете очи и, гледайте във водата през собственото си отражение, като се стараете да видите образите в бъдещето или миналото, според интереса ви. Постепенно отдалечавайте свещта от повърхността на водата, тя да става все по-тъмна. В един момент, при правилното  „включване” и способностите ви това ще стане. Важно е да не се плашите от видяно, а спокойно да гледате преди образите да изчезнат.

След като видите това което ви интересува, загасете веднага свещта и я хвърлете в легена с вода. След това, на тъмно, вземете жезъла и с раздвоения край започнете да бъркате водата, но в посоката обратна на тази, в която сте бъркали в началото на ритуала, и кажете следното:

„Слово мое – слово твърдо, дело мое – дело вярно! Всичко, което ми е отворено – всичко съм забелязал ... ”.

След което се извършва последната част на ритуала.За тези, които предполагат, че имат способности сами могат да извършат ритуала и да се справят както с него така и с евентуални последствия, предлагаме да се сдобият с пълния ритуал и инструкциите към него като част от сборника "Третото Око".