неделя, 27 юли 2014 г.

Таро манара. Четири вода

Състояние
Бдително внимание към партньора. Отбранителна позиция. Голямо внимание се отделя на покъщнината в дома и семейството.

Право положение
Страх и несигурност в себе си.

Обърнато положение
Пресметливо и разбираемо поведение на човека. Целенасочено управление на ситуацията.


Силните черти
Човек разбира от какво се страхува и при желание може да се бори и да противостои на опасностите.

Слабости
Човек започва да проектира проектира страха си върху всичко в живота си.

Позитивната прогноза
Най-вероятно човек ще избере да се бори в живота си, но знае ли се?

Негативната прогноза
Целият живот постепенно се преобръща в кошмар, параноя и паника.

Характеристика на отношенията
Стабилни отношения, защото партньорите уважават личното пространство един на друг.