понеделник, 30 юни 2014 г.

Таро манара. Ездачката на огъня.

Значение в право положение
Бързо и актово развитие на ситуация. Ако се отнася към характеристика на човека, това посочва активен и целенасочен човек, за който движението се явява форма на живот.

Значение в обърнато положение
Забавяне, практически спиране в развитието на ситуацията. Всякакви стъпки със цел активизиране могат да доведат към развитие в напълно обратна посока и най-добре да не се намесвате.


Силните черти
Човек не иска да чака. Той е готов да действа, решително и бързо. Той не се страхува от препятствия и новото - онова което го чака в бъдеще.

Слабости
Човек може да не забелязва възможните опасности и заплахи. Неговото движение не му позволява да оцени адекватно ситуация около него.

Позитивната прогноза
Тичането ще свърши, когато човек достигне това, което иска. Целта не е от значение, важното е, че тя ще бъде постигната.

Негативната прогноза
Загуба на контрол. Човек ще трябва да свърши много, за да навакса изпуснатото.