вторник, 11 март 2014 г.

Магия от разстояние

Много от посетителите на сайта питат какво е възможно да се направи, когато определен ритуал изисква пряк контакт със субекта като сипване на нещо в храна или питие или достъп до жилището му,а този възможност не съществува. А също и когато съществува, но самият клиент не може да дойде при майстора за да вземе "носителя на информация".

В първия случай майсторът ще трябва да отиде на разклонение на три пътя и, заставайки с гърба към вятъра, да разсипе или излее необходимото със следните думи:

"Ти, носи, вятъре, от мен та по трите пътеки, на четирите страни. Слово мое ...."

Във втория случай след определени действия на клиента майсторът трябва да отиде на кръстопът и да извърши същото, но с думи:

"Ти носи, вятъре, от моите уста, та в (име) ръце Слово мое ...."

Относно случая с твърдите предмети - трябва да се работи чрез гробище и там е отделна тема.