четвъртък, 13 март 2014 г.

Източници на сила

Всеки маг има нужда от Сила, с която да извършва ритуалите, но от къде може да се сдобие с нея? Има хора с вродени способности, магове по рождение, духовни хора, които имат пряк контакт с тази Сила, и на тях не им трябват ритуалите. Те имат пряко включване към Извора на тази Енергетика. Повечето магове са хора, усещащи енергия и нейната промяна, но нямащи основни знания за същността на магия. Те имат нужда от захранване и  начин за включване към Силата, което се получава при извършване на ритуалите за сила на точно определени места и време.

Разглеждат се пет основни места на силата. Те са:

  1. Природа. Гори, планини, полета, реки, блата и други места, където човек може да се откъсне от града и обществото, където заради смяна на обстановката започват да се проявяват скритите възможности и първоначално възниква вътрешен диалог, който след отминаването си оставя само вътрешното Аз на мага.
  2. Остатъци на стари езически култове и религии. С използване на тези места трябва да се помни, че може да възникне конфликт, ако за мага са чужди тези стари традиции.
  3. Слънце. Единствения реален и неоспорим източник. Без него няма да съществува живот.
  4. Църква. Най-разпространен източник на енергетика. Особено силна е тя по време на богослужения при голям наплив на посетители.
  5. Гробище. Най-мощния източник на Сила, който през цялото време се подхранва с тъга, сълзи и страдания по починали. Тази енергетика е създавана от хора, а не от покойници. Тази Сила е безкрайно ефективна за ритуали, но и опасна за всеки един от маговете.

Ритуалът, извършван от маг е концентриране върху Цел в някакво място на Сила, дава търсената връзка между маг и Бог и в момент на извършване на ритуал Маг се явява Бог.