четвъртък, 14 ноември 2013 г.

Посвещение

Без съмнение този ритуал е основен в процеса на обучение и с него завършва предварителната част, след която учениците имат достатъчно сила и знания за решаване на най-често срещаните проблеми и задачи.

Ритуалът се състои от две части - като учител и ученик ги изпълняват отделно един от друг, но в един ден. По традиция тук ще бъде дадена част от ритуала, изпълняван от майстора.

Преди залез слънце се отива в гората и на някоя удобна полянка се приготвя огнище. След залез то се пали и учителя с лицето към огнище и на запад наговаря на огъня следното:

"Вие, птици небесни и зверове горски. Както всичко виждате и чувате и тайно и явно, така виждате и труд на (име), ученето му. Както той се съпряга с мен (име), учителя му ..."

След което се порязва показалеца и се капят няколко капки в огъня и се изпълнява заключителната част.