петък, 11 октомври 2013 г.

Защита на практика

С този обред обучаващите започват да изграждат персоналната си защита. Целта на този ритуал е да се премахнат всякакви странични хора, които евентуално биха попречили на практикуващия да прави това, което желае.

Трябва да премахнете от дома си всичко, което има дори и най-отдалечена връзка с каквато и да е религия.

По изгрев трябва да отидете на гробище и да забиете нож в гроб с вашето име, като кажете следното:

" ... Както лежат и не се движат - спят и не се събуждат стари и млади, така и ти (име) си тук. Както ти не се вдигаш така и на мен ..."