четвъртък, 19 септември 2013 г.

Диагностика

За да се реши, който е да е проблем, винаги трябва да се определи какъв е той, скритите неща, причините за възникването му и начина за решаване. Също диагностиката се ползва и при прогнозиране на различните по вид и насока въздействия.

Всеки човек си извършва диагностика с каквото му е удобно - някои ползват ясновидство, другите гадаят с карти, трети гледат на вода или мятат руни. Всичко е индивидуално както и това, че някои ще имат отговори след минута, а на другите ще им трябват няколко дни.


Обща диагностика.

Подходяща за предварително определяне или прогнозиране и преди задълбочаване в детайлите.

Търсят се отговори на следните въпроси:
 1. Текуща ситуация. (Това което казва клиент не винаги може да отговаря на истината).
 2. Какво е довело до тази ситуация, причината.
 3. Близко минало.
 4. Близко бъдеще.
 5. Отношение на околните или ситуацията, погледната от страничен човек.
 6. Какво може да се направи, за да се промени ситуацията в необходимата посока.
 7. Какво трябва да бъде избегнато при въздействие или върху какво трябва да се отдели специално внимание.
 8. Прогнозирано състояние след въздействие.

Определяне на вредоносни и любовни въздействия.

Диагностика цели получаването на отговори на следните въпроси:
 1. Причина, заради която възниква подозрение за извършено въздействие.
 2. Дали изобщо има вредоносно въздействие като таково или това е недоумислица на клиента.
 3. Какво забелязват околните.
 4. Какво забелязва и как точно се чувства клиента.
 5. Кой е извършил въздействието.
 6. По какъв начин е осъществено това въздействие.
 7. С какво е заслужено (просто така тези неща не се лепват и не стават)
 8. Какво е търсил извършителят при въздействието (финансови причини, отмъщаване, несподелена любов и т.н.)
 9. Какъв негатив носи това въздействие и носи ли изобщо (любовните въздействия практически не носят явно изразен негатив)
 10. Трябва ли да се премахва.
 11. По какъв начин трябва да се премахва.
 12. Състояние на клиента след премахване на въздействието.
Прогнозиране на въздействие.

Да речем, че сте решили да направите магия и сте си определили каква. Често се случва, че съществуват повече от един начини за постигане на резултат. Някои от тях могат ще са невероятно ефективни при една жертва и няма да окажат влияние върху друг. Другите ще са безопасни при първият, но ще доведат до жесток обратен удар при втория. За тази цел се използва прогнозиране. Въпросите, на които отговаря този вид диагностика, са следните:
 1. Текущо състояние
 2. Състояние, ако не извършваме въздействие (може би по-добре нещата да се оставят така и да не се пипат)
 3. Публично декларируеми причини за това въздействие.
 4. Скрити причини.
 5. Колко дълбоко "трябва да бръкнем" в ситуацията или големина на необходимата промяна.
 6. Вероятността за обратен удар.
 7. Достигне ли въздействие целта.
 8. Състояние след въздействие.

Прогнозиране на любовното въздействие.

Тъй като любовните неща са изключително фина и чувствителна материя, към тях трябва да се подхожда много внимателно, за да не сътворите беля и да се вкарате в чудо след това.
Прогнозирането на любовното въздействие трябва да даде отговори на следните въпроси:

 1. По съдбата ли е този човек.
 2. Отношението на субекта към поръчителя.
 3. Защо не се получават търсените отношения.
 4. Могат ли да бъдат създадени тези отношения без употреба на любовната магия.
 5. По принцип може ли любовната магия да промени съдбата на субекта в необходимата посока.
 6. Какъв вид любовна магия е най-добре да се използва.
 7. Как реално ще подейства тя върху субекта.
 8. Евентуални негативни последствия върху субекта.
 9. Евентуални негативни последствия върху извършителя.