неделя, 21 юли 2013 г.

Присъединяване на съдба

Този ритуал може да бъде използван като помощен при извършване на любовна магия. Различава се от съединяване на съдбите в това, че той не цели взаимното обвързване, а присъединява една съдба към друга.


Трябва да вземете по една дреха на жертвата и от поръчителя (може и снимки) и да отидете до гробище и да го обиколите,  наговаряйки следното:

"Аз майстор (име) очаровам (име) и (име). Върви дяволе с вериги метални към (име) по прав път без да се бавиш. Както е тръгнала да бяга раба (име), а раб (име) да се сражава, така и ...."