неделя, 9 декември 2012 г.

Изолиране на човек

Понякога се случват ситуации, в които човек трябва да бъде отстранен и да се премахнат всичките допирни точки с околните - било то приятели или роднини. В такъв случай се прилага изолиране на човека, без да му се вреди върху здравето, с което се постига целта той да престане да пречи и да се бърка там, където не му е работа.

По принцип това въздействие може да се използва при най-различни ситуации, даже като допълнително при определени условия за разделяне на двойка или отстраняване на съперница.

Необходимо е да изберете, чрез какво ще се работи върху човека (дъжд, вятър, огън, вода или мъгла) и да изберете място при точно изразени условия. След което казвате следното:

"Проклинам теб,(име), за векове вечни. Да се отворят  пред теб вратите адови и да те погълне геена огнена. Да виеш,  да ревеш, но да нямаш мир и покой, а само болка разяждаща и зло безмерно. Нямаш покой на този свят, само ужасът на нощта да оплита твоя разум и в капан на страховете да примамва. От този час нямаш повече ни приятели, ни приятелки, ни баща, ни майка, ни децата, никого, а само болка негаснеща, която с огън изгаря и разяжда сърцето ти и душата ..."

Трябва да знаете, че това е проклятие и то не става просто така.

Имайте предвид, че това проклятие е част от обред и е дадено като пример и е непълно.