понеделник, 30 април 2012 г.

Колко време ще трае обучението?

За да има смисъл ще трябва да се изучите поне първата година, през която с нашата помощ и пряко участие се напомпвате със сила и се изгражда личната защита, както и научавате начини за справяне в най-често срещани житейски ситуации с помощта на магия.